Apple OS X Podstawy Porady

Wyłączamy Spotlight w systemie OS X

Jeżeli nie korzystacie ze Spotlight w systemie OS X, możecie go wyłączyć za pomocą terminala aby to zrobić należy:

Otworzyć Terminal – /Applications/Utilities – następnie wpisać komendę:

sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist

Komendę, akceptujemy klawiszem Enter

Aby włączyć Spotlight, należy ponownie otworzyć Terminal a następnie wpisać komendę:

sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist

i Enter

Po zaakceptowaniu komendy, rozpocznie się indeksowanie dysku/dysków, które może potrwać kilka(naście) minut.

Źródło: OSXDaily