Apple Hardware Mac News

Wzrost sprzedaży Maków

Analitycy z IDC opublikowali informacje na temat sprzedaży komputerów w czwartym kwartale 2014 roku.

Sprzedaż komputerów w czwartym kwartale 2014 roku względem czwartego kwartału roku poprzedniego (2013) zmalała o 2,4% na całym Świecie.

78de7257-ff9d-4d30-b674-b10601d55312

Apple pod względem sprzedaży komputerów znalazło się na 5 miejscu notując wzrost sprzedaży o 18,9% (5 750 000 sprzedanych komputerów) firma Hewlett-Packard odnotowała wzrost sprzedaży o 15,1%

7ac63484-560b-4239-97d7-414fd0122fbd

W Stanach Zjednoczonych Apple odnotowało wzrost sprzedaży komputerów o 18% a Hewlett-Packard o 26,2%